Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Swydd Nottingham cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 179481.0
Medi 2019 180380.0
Hydref 2019 180815.0
Tachwedd 2019 180462.0
Rhagfyr 2019 180767.0
Ionawr 2020 181681.0
Chwefror 2020 181607.0
Mawrth 2020 181760.0
Ebrill 2020 179590.0
Mai 2020 180947.0
Mehefin 2020 182073.0
Gorffennaf 2020 185184.0
Awst 2020 187000.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Swydd Nottingham cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 2.6
Medi 2019 1.9
Hydref 2019 1.6
Tachwedd 2019 1.7
Rhagfyr 2019 2.4
Ionawr 2020 3.5
Chwefror 2020 4.0
Mawrth 2020 4.2
Ebrill 2020 2.7
Mai 2020 2.6
Mehefin 2020 2.8
Gorffennaf 2020 3.6
Awst 2020 4.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Swydd Nottingham cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 0.4
Medi 2019 0.5
Hydref 2019 0.2
Tachwedd 2019 -0.2
Rhagfyr 2019 0.2
Ionawr 2020 0.5
Chwefror 2020 -0.0
Mawrth 2020 0.1
Ebrill 2020 -1.2
Mai 2020 0.8
Mehefin 2020 0.6
Gorffennaf 2020 1.7
Awst 2020 1.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Swydd Nottingham cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 124.3
Medi 2019 124.9
Hydref 2019 125.2
Tachwedd 2019 125.0
Rhagfyr 2019 125.2
Ionawr 2020 125.8
Chwefror 2020 125.8
Mawrth 2020 125.9
Ebrill 2020 124.4
Mai 2020 125.3
Mehefin 2020 126.1
Gorffennaf 2020 128.3
Awst 2020 129.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Swydd Nottingham dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Swydd Nottingham dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Swydd Nottingham dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Swydd Nottingham dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Swydd Nottingham dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Swydd Nottingham dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Swydd Nottingham dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Swydd Nottingham dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Swydd Nottingham dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Swydd Nottingham dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Nottingham dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Nottingham dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Nottingham dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Nottingham dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Nottingham dangos