Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 202541.0
Medi 2019 203703.0
Hydref 2019 207112.0
Tachwedd 2019 202269.0
Rhagfyr 2019 202385.0
Ionawr 2020 201791.0
Chwefror 2020 205068.0
Mawrth 2020 206321.0
Ebrill 2020 201507.0
Mai 2020 202795.0
Mehefin 2020 202408.0
Gorffennaf 2020 207734.0
Awst 2020 204948.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 -0.4
Medi 2019 -0.4
Hydref 2019 0.4
Tachwedd 2019 -1.9
Rhagfyr 2019 -2.7
Ionawr 2020 -2.7
Chwefror 2020 -1.2
Mawrth 2020 0.1
Ebrill 2020 -2.9
Mai 2020 -1.1
Mehefin 2020 -0.3
Gorffennaf 2020 3.9
Awst 2020 1.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 1.3
Medi 2019 0.6
Hydref 2019 1.7
Tachwedd 2019 -2.3
Rhagfyr 2019 0.1
Ionawr 2020 -0.3
Chwefror 2020 1.6
Mawrth 2020 0.6
Ebrill 2020 -2.3
Mai 2020 0.6
Mehefin 2020 -0.2
Gorffennaf 2020 2.6
Awst 2020 -1.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 119.7
Medi 2019 120.4
Hydref 2019 122.4
Tachwedd 2019 119.5
Rhagfyr 2019 119.6
Ionawr 2020 119.2
Chwefror 2020 121.2
Mawrth 2020 121.9
Ebrill 2020 119.0
Mai 2020 119.8
Mehefin 2020 119.6
Gorffennaf 2020 122.7
Awst 2020 121.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Norwich dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos