Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Sir Y Fflint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 173411.0
Medi 2019 171967.0
Hydref 2019 170089.0
Tachwedd 2019 170636.0
Rhagfyr 2019 171180.0
Ionawr 2020 177425.0
Chwefror 2020 175092.0
Mawrth 2020 175038.0
Ebrill 2020 164729.0
Mai 2020 161854.0
Mehefin 2020 162657.0
Gorffennaf 2020 169012.0
Awst 2020 173326.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Sir Y Fflint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 3.2
Medi 2019 2.5
Hydref 2019 1.0
Tachwedd 2019 1.0
Rhagfyr 2019 1.0
Ionawr 2020 6.3
Chwefror 2020 6.5
Mawrth 2020 6.5
Ebrill 2020 0.3
Mai 2020 -3.8
Mehefin 2020 -4.4
Gorffennaf 2020 -2.4
Awst 2020 -0.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Sir Y Fflint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 0.1
Medi 2019 -0.8
Hydref 2019 -1.1
Tachwedd 2019 0.3
Rhagfyr 2019 0.3
Ionawr 2020 3.6
Chwefror 2020 -1.3
Mawrth 2020 -0.0
Ebrill 2020 -5.9
Mai 2020 -1.8
Mehefin 2020 0.5
Gorffennaf 2020 3.9
Awst 2020 2.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Sir Y Fflint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 118.8
Medi 2019 117.8
Hydref 2019 116.5
Tachwedd 2019 116.9
Rhagfyr 2019 117.3
Ionawr 2020 121.5
Chwefror 2020 119.9
Mawrth 2020 119.9
Ebrill 2020 112.8
Mai 2020 110.9
Mehefin 2020 111.4
Gorffennaf 2020 115.8
Awst 2020 118.7

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Sir Y Fflint dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Sir Y Fflint dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Sir Y Fflint dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Sir Y Fflint dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Sir Y Fflint dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Sir Y Fflint dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Sir Y Fflint dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Sir Y Fflint dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Sir Y Fflint dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Sir Y Fflint dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Sir Y Fflint dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Sir Y Fflint dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Sir Y Fflint dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Sir Y Fflint dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Sir Y Fflint dangos