Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Nyfnaint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 260555.0
Medi 2019 263980.0
Hydref 2019 264374.0
Tachwedd 2019 264334.0
Rhagfyr 2019 262274.0
Ionawr 2020 260648.0
Chwefror 2020 260814.0
Mawrth 2020 263748.0
Ebrill 2020 264327.0
Mai 2020 261962.0
Mehefin 2020 258767.0
Gorffennaf 2020 259629.0
Awst 2020 266112.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Nyfnaint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 2.1
Medi 2019 2.0
Hydref 2019 1.7
Tachwedd 2019 1.5
Rhagfyr 2019 1.4
Ionawr 2020 -0.3
Chwefror 2020 0.4
Mawrth 2020 1.3
Ebrill 2020 2.9
Mai 2020 1.8
Mehefin 2020 0.9
Gorffennaf 2020 0.1
Awst 2020 2.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Nyfnaint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 0.4
Medi 2019 1.3
Hydref 2019 0.2
Tachwedd 2019 -0.0
Rhagfyr 2019 -0.8
Ionawr 2020 -0.6
Chwefror 2020 0.1
Mawrth 2020 1.1
Ebrill 2020 0.2
Mai 2020 -0.9
Mehefin 2020 -1.2
Gorffennaf 2020 0.3
Awst 2020 2.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Nyfnaint cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 116.4
Medi 2019 117.9
Hydref 2019 118.1
Tachwedd 2019 118.1
Rhagfyr 2019 117.2
Ionawr 2020 116.4
Chwefror 2020 116.5
Mawrth 2020 117.8
Ebrill 2020 118.1
Mai 2020 117.0
Mehefin 2020 115.6
Gorffennaf 2020 116.0
Awst 2020 118.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Nyfnaint dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Nyfnaint dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Nyfnaint dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Nyfnaint dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Nyfnaint dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Nyfnaint dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Nyfnaint dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Nyfnaint dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Nyfnaint dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Nyfnaint dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Nyfnaint dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Nyfnaint dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Nyfnaint dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Nyfnaint dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Nyfnaint dangos