Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Tower Hamlets cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 434084.0
Awst 2019 443082.0
Medi 2019 450337.0
Hydref 2019 451357.0
Tachwedd 2019 450984.0
Rhagfyr 2019 454058.0
Ionawr 2020 462297.0
Chwefror 2020 473806.0
Mawrth 2020 477971.0
Ebrill 2020 467779.0
Mai 2020 462800.0
Mehefin 2020 449103.0
Gorffennaf 2020 453003.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Tower Hamlets cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -3.3
Awst 2019 0.5
Medi 2019 2.0
Hydref 2019 3.5
Tachwedd 2019 2.8
Rhagfyr 2019 3.5
Ionawr 2020 6.5
Chwefror 2020 10.8
Mawrth 2020 11.4
Ebrill 2020 8.1
Mai 2020 8.2
Mehefin 2020 4.8
Gorffennaf 2020 4.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Tower Hamlets cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 1.3
Awst 2019 2.1
Medi 2019 1.6
Hydref 2019 0.2
Tachwedd 2019 -0.1
Rhagfyr 2019 0.7
Ionawr 2020 1.8
Chwefror 2020 2.5
Mawrth 2020 0.9
Ebrill 2020 -2.1
Mai 2020 -1.1
Mehefin 2020 -3.0
Gorffennaf 2020 0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Tower Hamlets cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 106.6
Awst 2019 108.8
Medi 2019 110.6
Hydref 2019 110.8
Tachwedd 2019 110.7
Rhagfyr 2019 111.5
Ionawr 2020 113.5
Chwefror 2020 116.4
Mawrth 2020 117.4
Ebrill 2020 114.9
Mai 2020 113.6
Mehefin 2020 110.3
Gorffennaf 2020 111.2

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Tower Hamlets dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Tower Hamlets dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Tower Hamlets dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Tower Hamlets dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Tower Hamlets dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Tower Hamlets dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Tower Hamlets dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Tower Hamlets dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Tower Hamlets dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Tower Hamlets dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Tower Hamlets dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Tower Hamlets dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Tower Hamlets dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Tower Hamlets dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Tower Hamlets dangos