Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Southwark cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 499270.0
Awst 2019 495663.0
Medi 2019 504858.0
Hydref 2019 510727.0
Tachwedd 2019 509103.0
Rhagfyr 2019 508559.0
Ionawr 2020 502342.0
Chwefror 2020 496382.0
Mawrth 2020 498502.0
Ebrill 2020 503610.0
Mai 2020 519503.0
Mehefin 2020 512144.0
Gorffennaf 2020 510120.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Southwark cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -0.4
Awst 2019 -2.1
Medi 2019 1.2
Hydref 2019 3.3
Tachwedd 2019 1.9
Rhagfyr 2019 1.5
Ionawr 2020 0.4
Chwefror 2020 1.5
Mawrth 2020 1.7
Ebrill 2020 3.5
Mai 2020 4.4
Mehefin 2020 3.4
Gorffennaf 2020 2.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Southwark cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.8
Awst 2019 -0.7
Medi 2019 1.9
Hydref 2019 1.2
Tachwedd 2019 -0.3
Rhagfyr 2019 -0.1
Ionawr 2020 -1.2
Chwefror 2020 -1.2
Mawrth 2020 0.4
Ebrill 2020 1.0
Mai 2020 3.2
Mehefin 2020 -1.4
Gorffennaf 2020 -0.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Southwark cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 111.6
Awst 2019 110.8
Medi 2019 112.9
Hydref 2019 114.2
Tachwedd 2019 113.8
Rhagfyr 2019 113.7
Ionawr 2020 112.3
Chwefror 2020 111.0
Mawrth 2020 111.5
Ebrill 2020 112.6
Mai 2020 116.2
Mehefin 2020 114.5
Gorffennaf 2020 114.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Southwark dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Southwark dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Southwark dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Southwark dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Southwark dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Southwark dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Southwark dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Southwark dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Southwark dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Southwark dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Southwark dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Southwark dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Southwark dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Southwark dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Southwark dangos