Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 654927.0
Awst 2019 656014.0
Medi 2019 646808.0
Hydref 2019 643367.0
Tachwedd 2019 648044.0
Rhagfyr 2019 651835.0
Ionawr 2020 658772.0
Chwefror 2020 656740.0
Mawrth 2020 658817.0
Ebrill 2020 671578.0
Mai 2020 689191.0
Mehefin 2020 699684.0
Gorffennaf 2020 690279.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -1.2
Awst 2019 -1.7
Medi 2019 -4.5
Hydref 2019 -2.0
Tachwedd 2019 0.0
Rhagfyr 2019 1.3
Ionawr 2020 0.6
Chwefror 2020 0.1
Mawrth 2020 1.9
Ebrill 2020 5.1
Mai 2020 8.4
Mehefin 2020 7.5
Gorffennaf 2020 5.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.6
Awst 2019 0.2
Medi 2019 -1.4
Hydref 2019 -0.5
Tachwedd 2019 0.7
Rhagfyr 2019 0.6
Ionawr 2020 1.1
Chwefror 2020 -0.3
Mawrth 2020 0.3
Ebrill 2020 1.9
Mai 2020 2.6
Mehefin 2020 1.5
Gorffennaf 2020 -1.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 110.4
Awst 2019 110.6
Medi 2019 109.0
Hydref 2019 108.4
Tachwedd 2019 109.2
Rhagfyr 2019 109.9
Ionawr 2020 111.0
Chwefror 2020 110.7
Mawrth 2020 111.1
Ebrill 2020 113.2
Mai 2020 116.2
Mehefin 2020 117.9
Gorffennaf 2020 116.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos