Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Merton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 502443.0
Awst 2019 516274.0
Medi 2019 515191.0
Hydref 2019 507945.0
Tachwedd 2019 497753.0
Rhagfyr 2019 494981.0
Ionawr 2020 499698.0
Chwefror 2020 500669.0
Mawrth 2020 510522.0
Ebrill 2020 508795.0
Mai 2020 517884.0
Mehefin 2020 522768.0
Gorffennaf 2020 528343.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Merton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -5.7
Awst 2019 -2.7
Medi 2019 -1.8
Hydref 2019 -2.5
Tachwedd 2019 -4.3
Rhagfyr 2019 -4.8
Ionawr 2020 -2.5
Chwefror 2020 -3.7
Mawrth 2020 1.0
Ebrill 2020 1.5
Mai 2020 6.3
Mehefin 2020 5.2
Gorffennaf 2020 5.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Merton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 1.1
Awst 2019 2.8
Medi 2019 -0.2
Hydref 2019 -1.4
Tachwedd 2019 -2.0
Rhagfyr 2019 -0.6
Ionawr 2020 1.0
Chwefror 2020 0.2
Mawrth 2020 2.0
Ebrill 2020 -0.3
Mai 2020 1.8
Mehefin 2020 0.9
Gorffennaf 2020 1.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Merton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 118.4
Awst 2019 121.6
Medi 2019 121.4
Hydref 2019 119.7
Tachwedd 2019 117.3
Rhagfyr 2019 116.6
Ionawr 2020 117.7
Chwefror 2020 118.0
Mawrth 2020 120.3
Ebrill 2020 119.9
Mai 2020 122.0
Mehefin 2020 123.2
Gorffennaf 2020 124.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Merton dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Merton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Merton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Merton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Merton dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Merton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Merton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Merton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Merton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Merton dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Merton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Merton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Merton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Merton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Merton dangos