Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 178676.0
Awst 2019 181975.0
Medi 2019 183668.0
Hydref 2019 185323.0
Tachwedd 2019 186304.0
Rhagfyr 2019 185788.0
Ionawr 2020 182906.0
Chwefror 2020 178840.0
Mawrth 2020 181623.0
Ebrill 2020 176843.0
Mai 2020 174074.0
Mehefin 2020 173279.0
Gorffennaf 2020 182682.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.8
Awst 2019 1.2
Medi 2019 3.6
Hydref 2019 4.3
Tachwedd 2019 4.9
Rhagfyr 2019 3.6
Ionawr 2020 1.7
Chwefror 2020 0.4
Mawrth 2020 2.0
Ebrill 2020 -1.2
Mai 2020 -2.9
Mehefin 2020 -2.8
Gorffennaf 2020 2.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.2
Awst 2019 1.8
Medi 2019 0.9
Hydref 2019 0.9
Tachwedd 2019 0.5
Rhagfyr 2019 -0.3
Ionawr 2020 -1.6
Chwefror 2020 -2.2
Mawrth 2020 1.6
Ebrill 2020 -2.6
Mai 2020 -1.6
Mehefin 2020 -0.5
Gorffennaf 2020 5.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 132.8
Awst 2019 135.3
Medi 2019 136.5
Hydref 2019 137.8
Tachwedd 2019 138.5
Rhagfyr 2019 138.1
Ionawr 2020 136.0
Chwefror 2020 133.0
Mawrth 2020 135.0
Ebrill 2020 131.5
Mai 2020 129.4
Mehefin 2020 128.8
Gorffennaf 2020 135.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo ym Manceinion dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos