Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Lambeth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 510036.0
Awst 2019 520054.0
Medi 2019 518696.0
Hydref 2019 513236.0
Tachwedd 2019 516851.0
Rhagfyr 2019 520579.0
Ionawr 2020 523157.0
Chwefror 2020 518259.0
Mawrth 2020 515490.0
Ebrill 2020 502562.0
Mai 2020 507719.0
Mehefin 2020 516100.0
Gorffennaf 2020 535236.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Lambeth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -0.5
Awst 2019 3.3
Medi 2019 4.6
Hydref 2019 1.6
Tachwedd 2019 0.8
Rhagfyr 2019 1.8
Ionawr 2020 4.2
Chwefror 2020 4.6
Mawrth 2020 3.6
Ebrill 2020 0.6
Mai 2020 2.5
Mehefin 2020 2.3
Gorffennaf 2020 4.9

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Lambeth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 1.1
Awst 2019 2.0
Medi 2019 -0.3
Hydref 2019 -1.0
Tachwedd 2019 0.7
Rhagfyr 2019 0.7
Ionawr 2020 0.5
Chwefror 2020 -0.9
Mawrth 2020 -0.5
Ebrill 2020 -2.5
Mai 2020 1.0
Mehefin 2020 1.6
Gorffennaf 2020 3.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Lambeth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 115.6
Awst 2019 117.9
Medi 2019 117.6
Hydref 2019 116.3
Tachwedd 2019 117.1
Rhagfyr 2019 118.0
Ionawr 2020 118.6
Chwefror 2020 117.5
Mawrth 2020 116.8
Ebrill 2020 113.9
Mai 2020 115.1
Mehefin 2020 117.0
Gorffennaf 2020 121.3

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Lambeth dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Lambeth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Lambeth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Lambeth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Lambeth dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Lambeth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Lambeth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Lambeth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Lambeth dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Lambeth dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Lambeth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Lambeth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Lambeth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Lambeth dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Lambeth dangos