Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Kingston upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 501485.0
Awst 2019 506260.0
Medi 2019 502671.0
Hydref 2019 486686.0
Tachwedd 2019 490723.0
Rhagfyr 2019 489050.0
Ionawr 2020 489836.0
Chwefror 2020 485528.0
Mawrth 2020 485856.0
Ebrill 2020 487345.0
Mai 2020 485279.0
Mehefin 2020 480479.0
Gorffennaf 2020 486150.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Kingston upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -1.7
Awst 2019 0.2
Medi 2019 1.4
Hydref 2019 -1.1
Tachwedd 2019 -0.2
Rhagfyr 2019 0.7
Ionawr 2020 1.6
Chwefror 2020 2.1
Mawrth 2020 2.4
Ebrill 2020 2.7
Mai 2020 2.7
Mehefin 2020 -0.8
Gorffennaf 2020 -3.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Kingston upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 3.6
Awst 2019 1.0
Medi 2019 -0.7
Hydref 2019 -3.2
Tachwedd 2019 0.8
Rhagfyr 2019 -0.3
Ionawr 2020 0.2
Chwefror 2020 -0.9
Mawrth 2020 0.1
Ebrill 2020 0.3
Mai 2020 -0.4
Mehefin 2020 -1.0
Gorffennaf 2020 1.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Kingston upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 117.5
Awst 2019 118.6
Medi 2019 117.8
Hydref 2019 114.0
Tachwedd 2019 115.0
Rhagfyr 2019 114.6
Ionawr 2020 114.7
Chwefror 2020 113.7
Mawrth 2020 113.8
Ebrill 2020 114.2
Mai 2020 113.7
Mehefin 2020 112.6
Gorffennaf 2020 113.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Kingston upon Thames dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Kingston upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Kingston upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Kingston upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Kingston upon Thames dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Kingston upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Kingston upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Kingston upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Kingston upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Kingston upon Thames dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Kingston upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Kingston upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Kingston upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Kingston upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Kingston upon Thames dangos