Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Kensington A Chelsea cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 1266252.0
Awst 2019 1244923.0
Medi 2019 1208646.0
Hydref 2019 1175169.0
Tachwedd 2019 1171530.0
Rhagfyr 2019 1224031.0
Ionawr 2020 1250691.0
Chwefror 2020 1318987.0
Mawrth 2020 1337948.0
Ebrill 2020 1356897.0
Mai 2020 1355073.0
Mehefin 2020 1301783.0
Gorffennaf 2020 1322671.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Kensington A Chelsea cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -5.1
Awst 2019 -12.2
Medi 2019 -12.9
Hydref 2019 -12.8
Tachwedd 2019 -14.1
Rhagfyr 2019 -9.0
Ionawr 2020 -2.7
Chwefror 2020 4.7
Mawrth 2020 9.8
Ebrill 2020 7.4
Mai 2020 10.4
Mehefin 2020 1.2
Gorffennaf 2020 4.5

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Kensington A Chelsea cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -1.5
Awst 2019 -1.7
Medi 2019 -2.9
Hydref 2019 -2.8
Tachwedd 2019 -0.3
Rhagfyr 2019 4.5
Ionawr 2020 2.2
Chwefror 2020 5.5
Mawrth 2020 1.4
Ebrill 2020 1.4
Mai 2020 -0.1
Mehefin 2020 -3.9
Gorffennaf 2020 1.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Kensington A Chelsea cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 96.4
Awst 2019 94.8
Medi 2019 92.0
Hydref 2019 89.5
Tachwedd 2019 89.2
Rhagfyr 2019 93.2
Ionawr 2020 95.2
Chwefror 2020 100.4
Mawrth 2020 101.9
Ebrill 2020 103.3
Mai 2020 103.2
Mehefin 2020 99.1
Gorffennaf 2020 100.7

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Kensington A Chelsea dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Kensington A Chelsea dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Kensington A Chelsea dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Kensington A Chelsea dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Kensington A Chelsea dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Kensington A Chelsea dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Kensington A Chelsea dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Kensington A Chelsea dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Kensington A Chelsea dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Kensington A Chelsea dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Kensington A Chelsea dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Kensington A Chelsea dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Kensington A Chelsea dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Kensington A Chelsea dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Kensington A Chelsea dangos