Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ipswich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 194782.0
Awst 2019 196418.0
Medi 2019 198290.0
Hydref 2019 198262.0
Tachwedd 2019 195760.0
Rhagfyr 2019 195345.0
Ionawr 2020 195169.0
Chwefror 2020 194601.0
Mawrth 2020 191689.0
Ebrill 2020 191775.0
Mai 2020 194188.0
Mehefin 2020 197228.0
Gorffennaf 2020 196853.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ipswich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -3.2
Awst 2019 -2.1
Medi 2019 -2.0
Hydref 2019 -0.8
Tachwedd 2019 -1.6
Rhagfyr 2019 -1.5
Ionawr 2020 -0.9
Chwefror 2020 -1.6
Mawrth 2020 -2.2
Ebrill 2020 -3.2
Mai 2020 -0.8
Mehefin 2020 0.9
Gorffennaf 2020 1.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ipswich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -0.4
Awst 2019 0.8
Medi 2019 1.0
Hydref 2019 -0.0
Tachwedd 2019 -1.3
Rhagfyr 2019 -0.2
Ionawr 2020 -0.1
Chwefror 2020 -0.3
Mawrth 2020 -1.5
Ebrill 2020 0.0
Mai 2020 1.3
Mehefin 2020 1.6
Gorffennaf 2020 -0.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ipswich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 125.8
Awst 2019 126.8
Medi 2019 128.0
Hydref 2019 128.0
Tachwedd 2019 126.4
Rhagfyr 2019 126.1
Ionawr 2020 126.0
Chwefror 2020 125.7
Mawrth 2020 123.8
Ebrill 2020 123.8
Mai 2020 125.4
Mehefin 2020 127.4
Gorffennaf 2020 127.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ipswich dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ipswich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ipswich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ipswich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ipswich dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ipswich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ipswich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ipswich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ipswich dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ipswich dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ipswich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ipswich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ipswich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ipswich dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ipswich dangos