Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Hillingdon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 398494.0
Awst 2019 397348.0
Medi 2019 403552.0
Hydref 2019 403619.0
Tachwedd 2019 407117.0
Rhagfyr 2019 404165.0
Ionawr 2020 405123.0
Chwefror 2020 403613.0
Mawrth 2020 408661.0
Ebrill 2020 402217.0
Mai 2020 406939.0
Mehefin 2020 403266.0
Gorffennaf 2020 409419.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Hillingdon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -4.3
Awst 2019 -4.2
Medi 2019 -1.8
Hydref 2019 -1.2
Tachwedd 2019 -0.0
Rhagfyr 2019 -1.6
Ionawr 2020 -2.0
Chwefror 2020 -2.4
Mawrth 2020 -0.2
Ebrill 2020 -0.6
Mai 2020 1.5
Mehefin 2020 1.9
Gorffennaf 2020 2.7

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Hillingdon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.7
Awst 2019 -0.3
Medi 2019 1.6
Hydref 2019 0.0
Tachwedd 2019 0.9
Rhagfyr 2019 -0.7
Ionawr 2020 0.2
Chwefror 2020 -0.4
Mawrth 2020 1.2
Ebrill 2020 -1.6
Mai 2020 1.2
Mehefin 2020 -0.9
Gorffennaf 2020 1.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Hillingdon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 120.5
Awst 2019 120.2
Medi 2019 122.1
Hydref 2019 122.1
Tachwedd 2019 123.1
Rhagfyr 2019 122.2
Ionawr 2020 122.5
Chwefror 2020 122.1
Mawrth 2020 123.6
Ebrill 2020 121.7
Mai 2020 123.1
Mehefin 2020 122.0
Gorffennaf 2020 123.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Hillingdon dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Hillingdon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Hillingdon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Hillingdon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Hillingdon dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Hillingdon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Hillingdon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Hillingdon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Hillingdon dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Hillingdon dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Hillingdon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Hillingdon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Hillingdon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Hillingdon dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Hillingdon dangos