Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Haringey cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 550459.0
Awst 2019 545310.0
Medi 2019 555021.0
Hydref 2019 552309.0
Tachwedd 2019 554981.0
Rhagfyr 2019 557356.0
Ionawr 2020 553172.0
Chwefror 2020 540645.0
Mawrth 2020 542472.0
Ebrill 2020 542971.0
Mai 2020 542259.0
Mehefin 2020 538064.0
Gorffennaf 2020 540212.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Haringey cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -1.0
Awst 2019 -1.8
Medi 2019 -1.0
Hydref 2019 0.9
Tachwedd 2019 1.8
Rhagfyr 2019 2.3
Ionawr 2020 1.4
Chwefror 2020 -0.8
Mawrth 2020 1.1
Ebrill 2020 2.5
Mai 2020 0.1
Mehefin 2020 -0.4
Gorffennaf 2020 -1.9

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Haringey cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 1.9
Awst 2019 -0.9
Medi 2019 1.8
Hydref 2019 -0.5
Tachwedd 2019 0.5
Rhagfyr 2019 0.4
Ionawr 2020 -0.8
Chwefror 2020 -2.3
Mawrth 2020 0.3
Ebrill 2020 0.1
Mai 2020 -0.1
Mehefin 2020 -0.8
Gorffennaf 2020 0.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Haringey cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 120.7
Awst 2019 119.6
Medi 2019 121.7
Hydref 2019 121.1
Tachwedd 2019 121.7
Rhagfyr 2019 122.2
Ionawr 2020 121.3
Chwefror 2020 118.6
Mawrth 2020 119.0
Ebrill 2020 119.1
Mai 2020 118.9
Mehefin 2020 118.0
Gorffennaf 2020 118.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Haringey dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Haringey dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Haringey dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Haringey dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Haringey dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Haringey dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Haringey dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Haringey dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Haringey dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Haringey dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Haringey dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Haringey dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Haringey dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Haringey dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Haringey dangos