Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 474898.0
Awst 2019 473586.0
Medi 2019 472132.0
Hydref 2019 475313.0
Tachwedd 2019 472583.0
Rhagfyr 2019 468962.0
Ionawr 2020 467414.0
Chwefror 2020 467466.0
Mawrth 2020 479008.0
Ebrill 2020 476823.0
Mai 2020 472989.0
Mehefin 2020 468324.0
Gorffennaf 2020 473622.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -0.7
Awst 2019 -2.5
Medi 2019 -2.7
Hydref 2019 -1.2
Tachwedd 2019 -2.1
Rhagfyr 2019 -2.8
Ionawr 2020 -3.3
Chwefror 2020 -1.9
Mawrth 2020 2.6
Ebrill 2020 3.3
Mai 2020 1.6
Mehefin 2020 -1.2
Gorffennaf 2020 -0.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.2
Awst 2019 -0.3
Medi 2019 -0.3
Hydref 2019 0.7
Tachwedd 2019 -0.6
Rhagfyr 2019 -0.8
Ionawr 2020 -0.3
Chwefror 2020 0.0
Mawrth 2020 2.5
Ebrill 2020 -0.5
Mai 2020 -0.8
Mehefin 2020 -1.0
Gorffennaf 2020 1.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 115.2
Awst 2019 114.8
Medi 2019 114.5
Hydref 2019 115.3
Tachwedd 2019 114.6
Rhagfyr 2019 113.7
Ionawr 2020 113.3
Chwefror 2020 113.4
Mawrth 2020 116.2
Ebrill 2020 115.6
Mai 2020 114.7
Mehefin 2020 113.6
Gorffennaf 2020 114.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ealing dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos