Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ninas Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 755626.0
Awst 2019 812854.0
Medi 2019 803676.0
Hydref 2019 820169.0
Tachwedd 2019 772325.0
Rhagfyr 2019 758112.0
Ionawr 2020 773937.0
Chwefror 2020 799600.0
Mawrth 2020 847240.0
Ebrill 2020 918257.0
Mai 2020 917838.0
Mehefin 2020 871336.0
Gorffennaf 2020 786860.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ninas Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -6.7
Awst 2019 3.7
Medi 2019 0.4
Hydref 2019 2.1
Tachwedd 2019 1.0
Rhagfyr 2019 -6.7
Ionawr 2020 -10.6
Chwefror 2020 -10.6
Mawrth 2020 -0.7
Ebrill 2020 24.2
Mai 2020 27.5
Mehefin 2020 14.4
Gorffennaf 2020 4.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ninas Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -0.8
Awst 2019 7.6
Medi 2019 -1.1
Hydref 2019 2.0
Tachwedd 2019 -5.8
Rhagfyr 2019 -1.8
Ionawr 2020 2.1
Chwefror 2020 3.3
Mawrth 2020 6.0
Ebrill 2020 8.4
Mai 2020 -0.1
Mehefin 2020 -5.1
Gorffennaf 2020 -9.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ninas Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 96.4
Awst 2019 103.7
Medi 2019 102.6
Hydref 2019 104.7
Tachwedd 2019 98.6
Rhagfyr 2019 96.7
Ionawr 2020 98.8
Chwefror 2020 102.0
Mawrth 2020 108.1
Ebrill 2020 117.2
Mai 2020 117.1
Mehefin 2020 111.2
Gorffennaf 2020 100.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ninas Llundain dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ninas Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ninas Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ninas Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ninas Llundain dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ninas Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ninas Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ninas Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ninas Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ninas Llundain dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Llundain dangos