Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ninas Derby cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 160137.0
Awst 2019 162071.0
Medi 2019 161147.0
Hydref 2019 160995.0
Tachwedd 2019 160158.0
Rhagfyr 2019 162927.0
Ionawr 2020 162189.0
Chwefror 2020 161542.0
Mawrth 2020 159352.0
Ebrill 2020 158936.0
Mai 2020 159482.0
Mehefin 2020 161417.0
Gorffennaf 2020 164504.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ninas Derby cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 1.3
Awst 2019 1.7
Medi 2019 0.6
Hydref 2019 1.5
Tachwedd 2019 0.2
Rhagfyr 2019 2.5
Ionawr 2020 2.1
Chwefror 2020 2.0
Mawrth 2020 0.4
Ebrill 2020 -1.0
Mai 2020 0.0
Mehefin 2020 0.8
Gorffennaf 2020 2.7

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ninas Derby cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.1
Awst 2019 1.2
Medi 2019 -0.6
Hydref 2019 -0.1
Tachwedd 2019 -0.5
Rhagfyr 2019 1.7
Ionawr 2020 -0.4
Chwefror 2020 -0.4
Mawrth 2020 -1.4
Ebrill 2020 -0.3
Mai 2020 0.3
Mehefin 2020 1.2
Gorffennaf 2020 1.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ninas Derby cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 118.4
Awst 2019 119.8
Medi 2019 119.1
Hydref 2019 119.0
Tachwedd 2019 118.4
Rhagfyr 2019 120.4
Ionawr 2020 119.9
Chwefror 2020 119.4
Mawrth 2020 117.8
Ebrill 2020 117.5
Mai 2020 117.9
Mehefin 2020 119.3
Gorffennaf 2020 121.6

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ninas Derby dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ninas Derby dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ninas Derby dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ninas Derby dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ninas Derby dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ninas Derby dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ninas Derby dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ninas Derby dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ninas Derby dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ninas Derby dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Derby dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Derby dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Derby dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Derby dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Derby dangos