Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Reading cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mai 2019 290433.0
Mehefin 2019 294442.0
Gorffennaf 2019 292191.0
Awst 2019 295263.0
Medi 2019 294283.0
Hydref 2019 291282.0
Tachwedd 2019 289497.0
Rhagfyr 2019 290852.0
Ionawr 2020 289952.0
Chwefror 2020 286947.0
Mawrth 2020 286973.0
Ebrill 2020 288489.0
Mai 2020 289248.0
Mehefin 2020 283625.0
Gorffennaf 2020 285200.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Reading cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mai 2019 -5.3
Mehefin 2019 -2.9
Gorffennaf 2019 -3.7
Awst 2019 -1.8
Medi 2019 -3.0
Hydref 2019 -3.9
Tachwedd 2019 -3.8
Rhagfyr 2019 -3.3
Ionawr 2020 -2.9
Chwefror 2020 -3.3
Mawrth 2020 -1.6
Ebrill 2020 -1.5
Mai 2020 -0.4
Mehefin 2020 -3.7
Gorffennaf 2020 -2.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Reading cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mai 2019 -0.8
Mehefin 2019 1.4
Gorffennaf 2019 -0.8
Awst 2019 1.0
Medi 2019 -0.3
Hydref 2019 -1.0
Tachwedd 2019 -0.6
Rhagfyr 2019 0.5
Ionawr 2020 -0.3
Chwefror 2020 -1.0
Mawrth 2020 0.0
Ebrill 2020 0.5
Mai 2020 0.3
Mehefin 2020 -1.9
Gorffennaf 2020 0.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Reading cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mai 2019 117.1
Mehefin 2019 118.8
Gorffennaf 2019 117.8
Awst 2019 119.1
Medi 2019 118.7
Hydref 2019 117.5
Tachwedd 2019 116.8
Rhagfyr 2019 117.3
Ionawr 2020 116.9
Chwefror 2020 115.7
Mawrth 2020 115.7
Ebrill 2020 116.4
Mai 2020 116.6
Mehefin 2020 114.4
Gorffennaf 2020 115.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Reading dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Reading dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Reading dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Reading dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Reading dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Reading dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Reading dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Reading dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Reading dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Reading dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Reading dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Reading dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Reading dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Reading dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Reading dangos