Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Chwefror 2019 466068.0
Mawrth 2019 464162.0
Ebrill 2019 469537.0
Mai 2019 463628.0
Mehefin 2019 470519.0
Gorffennaf 2019 478505.0
Awst 2019 472729.0
Medi 2019 477146.0
Hydref 2019 472668.0
Tachwedd 2019 468757.0
Rhagfyr 2019 479153.0
Ionawr 2020 475948.0
Chwefror 2020 474480.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Chwefror 2019 -2.5
Mawrth 2019 -1.7
Ebrill 2019 -1.6
Mai 2019 -3.1
Mehefin 2019 -2.0
Gorffennaf 2019 -1.3
Awst 2019 -1.4
Medi 2019 0.1
Hydref 2019 -1.5
Tachwedd 2019 -1.2
Rhagfyr 2019 1.2
Ionawr 2020 1.2
Chwefror 2020 1.8

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Chwefror 2019 -0.8
Mawrth 2019 -0.4
Ebrill 2019 1.2
Mai 2019 -1.3
Mehefin 2019 1.5
Gorffennaf 2019 1.7
Awst 2019 -1.2
Medi 2019 0.9
Hydref 2019 -0.9
Tachwedd 2019 -0.8
Rhagfyr 2019 2.2
Ionawr 2020 -0.7
Chwefror 2020 -0.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Chwefror 2019 115.7
Mawrth 2019 115.2
Ebrill 2019 116.6
Mai 2019 115.1
Mehefin 2019 116.8
Gorffennaf 2019 118.8
Awst 2019 117.4
Medi 2019 118.4
Hydref 2019 117.3
Tachwedd 2019 116.4
Rhagfyr 2019 118.9
Ionawr 2020 118.2
Chwefror 2020 117.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Llundain dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos