Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Sunderland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2018 115567.0
Medi 2018 117203.0
Hydref 2018 118987.0
Tachwedd 2018 117239.0
Rhagfyr 2018 114984.0
Ionawr 2019 114419.0
Chwefror 2019 115136.0
Mawrth 2019 114593.0
Ebrill 2019 115393.0
Mai 2019 116595.0
Mehefin 2019 116861.0
Gorffennaf 2019 116281.0
Awst 2019 114731.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Sunderland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2018 0.4
Medi 2018 1.2
Hydref 2018 2.6
Tachwedd 2018 1.4
Rhagfyr 2018 -0.1
Ionawr 2019 0.5
Chwefror 2019 2.9
Mawrth 2019 3.2
Ebrill 2019 2.1
Mai 2019 0.4
Mehefin 2019 -0.6
Gorffennaf 2019 1.2
Awst 2019 -0.7

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Sunderland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2018 0.5
Medi 2018 1.4
Hydref 2018 1.5
Tachwedd 2018 -1.5
Rhagfyr 2018 -1.9
Ionawr 2019 -0.5
Chwefror 2019 0.6
Mawrth 2019 -0.5
Ebrill 2019 0.7
Mai 2019 1.0
Mehefin 2019 0.2
Gorffennaf 2019 -0.5
Awst 2019 -1.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Sunderland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2018 109.0
Medi 2018 110.6
Hydref 2018 112.2
Tachwedd 2018 110.6
Rhagfyr 2018 108.5
Ionawr 2019 107.9
Chwefror 2019 108.6
Mawrth 2019 108.1
Ebrill 2019 108.8
Mai 2019 110.0
Mehefin 2019 110.2
Gorffennaf 2019 109.7
Awst 2019 108.2

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Sunderland dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Sunderland dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Sunderland dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Sunderland dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Sunderland dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Sunderland dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Sunderland dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Sunderland dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Sunderland dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Sunderland dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Sunderland dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Sunderland dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Sunderland dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Sunderland dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Sunderland dangos