Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2018 154022.0
Ebrill 2018 153574.0
Mai 2018 154756.0
Mehefin 2018 156864.0
Gorffennaf 2018 158626.0
Awst 2018 161024.0
Medi 2018 160265.0
Hydref 2018 160955.0
Tachwedd 2018 160158.0
Rhagfyr 2018 162234.0
Ionawr 2019 158548.0
Chwefror 2019 159018.0
Mawrth 2019 159904.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2018 4.2
Ebrill 2018 2.4
Mai 2018 5.0
Mehefin 2018 4.3
Gorffennaf 2018 5.0
Awst 2018 5.3
Medi 2018 4.6
Hydref 2018 3.8
Tachwedd 2018 4.6
Rhagfyr 2018 5.5
Ionawr 2019 3.5
Chwefror 2019 3.8
Mawrth 2019 3.8

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2018 0.5
Ebrill 2018 -0.3
Mai 2018 0.8
Mehefin 2018 1.4
Gorffennaf 2018 1.1
Awst 2018 1.5
Medi 2018 -0.5
Hydref 2018 0.4
Tachwedd 2018 -0.5
Rhagfyr 2018 1.3
Ionawr 2019 -2.3
Chwefror 2019 0.3
Mawrth 2019 0.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2018 113.1
Ebrill 2018 112.8
Mai 2018 113.7
Mehefin 2018 115.2
Gorffennaf 2018 116.5
Awst 2018 118.3
Medi 2018 117.7
Hydref 2018 118.2
Tachwedd 2018 117.6
Rhagfyr 2018 119.2
Ionawr 2019 116.4
Chwefror 2019 116.8
Mawrth 2019 117.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Nghymru dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos