Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2018 170927.0
Chwefror 2018 169542.0
Mawrth 2018 168551.0
Ebrill 2018 172454.0
Mai 2018 173414.0
Mehefin 2018 177297.0
Gorffennaf 2018 177254.0
Awst 2018 179831.0
Medi 2018 177316.0
Hydref 2018 177680.0
Tachwedd 2018 177559.0
Rhagfyr 2018 179408.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2018 8.0
Chwefror 2018 6.2
Mawrth 2018 5.3
Ebrill 2018 7.8
Mai 2018 9.1
Mehefin 2018 9.8
Gorffennaf 2018 8.4
Awst 2018 6.6
Medi 2018 4.4
Hydref 2018 3.6
Tachwedd 2018 3.2
Rhagfyr 2018 3.9

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2018 -1.0
Chwefror 2018 -0.8
Mawrth 2018 -0.6
Ebrill 2018 2.3
Mai 2018 0.6
Mehefin 2018 2.2
Gorffennaf 2018 -0.0
Awst 2018 1.4
Medi 2018 -1.4
Hydref 2018 0.2
Tachwedd 2018 -0.1
Rhagfyr 2018 1.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo ym Manceinion cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2018 127.1
Chwefror 2018 126.0
Mawrth 2018 125.3
Ebrill 2018 128.2
Mai 2018 128.9
Mehefin 2018 131.8
Gorffennaf 2018 131.8
Awst 2018 133.7
Medi 2018 131.8
Hydref 2018 132.1
Tachwedd 2018 132.0
Rhagfyr 2018 133.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo ym Manceinion dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr ym Manceinion dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido ym Manceinion dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo ym Manceinion dangos