Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Solihull cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mehefin 2017 264314.0
Gorffennaf 2017 271638.0
Awst 2017 274239.0
Medi 2017 277030.0
Hydref 2017 276504.0
Tachwedd 2017 275767.0
Rhagfyr 2017 274309.0
Ionawr 2018 272851.0
Chwefror 2018 273343.0
Mawrth 2018 271378.0
Ebrill 2018 273003.0
Mai 2018 276946.0
Mehefin 2018 283397.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Solihull cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mehefin 2017 6.0
Gorffennaf 2017 8.0
Awst 2017 6.3
Medi 2017 6.2
Hydref 2017 5.3
Tachwedd 2017 6.4
Rhagfyr 2017 6.0
Ionawr 2018 4.6
Chwefror 2018 4.8
Mawrth 2018 4.8
Ebrill 2018 7.3
Mai 2018 6.9
Mehefin 2018 7.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Solihull cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mehefin 2017 2.1
Gorffennaf 2017 2.8
Awst 2017 1.0
Medi 2017 1.0
Hydref 2017 -0.2
Tachwedd 2017 -0.3
Rhagfyr 2017 -0.5
Ionawr 2018 -0.5
Chwefror 2018 0.2
Mawrth 2018 -0.7
Ebrill 2018 0.6
Mai 2018 1.4
Mehefin 2018 2.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Solihull cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mehefin 2017 114.6
Gorffennaf 2017 117.8
Awst 2017 118.9
Medi 2017 120.1
Hydref 2017 119.9
Tachwedd 2017 119.6
Rhagfyr 2017 118.9
Ionawr 2018 118.3
Chwefror 2018 118.5
Mawrth 2018 117.6
Ebrill 2018 118.4
Mai 2018 120.1
Mehefin 2018 122.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Solihull dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Solihull dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Solihull dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Solihull dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Solihull dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Solihull dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Solihull dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Solihull dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Solihull dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Solihull dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Solihull dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Solihull dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Solihull dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Solihull dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Solihull dangos