Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 138356.0
Chwefror 2017 136011.0
Mawrth 2017 136891.0
Ebrill 2017 141091.0
Mai 2017 142070.0
Mehefin 2017 143634.0
Gorffennaf 2017 147566.0
Awst 2017 147234.0
Medi 2017 144530.0
Hydref 2017 145058.0
Tachwedd 2017 146350.0
Rhagfyr 2017 145235.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 1.1
Chwefror 2017 1.0
Mawrth 2017 0.5
Ebrill 2017 3.4
Mai 2017 2.8
Mehefin 2017 2.4
Gorffennaf 2017 3.7
Awst 2017 4.5
Medi 2017 2.8
Hydref 2017 3.9
Tachwedd 2017 3.9
Rhagfyr 2017 5.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 0.1
Chwefror 2017 -1.7
Mawrth 2017 0.6
Ebrill 2017 3.1
Mai 2017 0.7
Mehefin 2017 1.1
Gorffennaf 2017 2.7
Awst 2017 -0.2
Medi 2017 -1.8
Hydref 2017 0.4
Tachwedd 2017 0.9
Rhagfyr 2017 -0.8

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 102.5
Chwefror 2017 100.8
Mawrth 2017 101.4
Ebrill 2017 104.6
Mai 2017 105.3
Mehefin 2017 106.4
Gorffennaf 2017 109.3
Awst 2017 109.1
Medi 2017 107.1
Hydref 2017 107.5
Tachwedd 2017 108.4
Rhagfyr 2017 107.6

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Yr Alban dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos