Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 190165.0
Chwefror 2017 190051.0
Mawrth 2017 190037.0
Ebrill 2017 189312.0
Mai 2017 191283.0
Mehefin 2017 192783.0
Gorffennaf 2017 196846.0
Awst 2017 197184.0
Medi 2017 197559.0
Hydref 2017 196893.0
Tachwedd 2017 199123.0
Rhagfyr 2017 198540.0
Ionawr 2018 197214.0
Chwefror 2018 195231.0
Mawrth 2018 198538.0
Ebrill 2018 200268.0
Mai 2018 200190.0
Mehefin 2018 200388.0
Gorffennaf 2018 201888.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 2.9
Chwefror 2017 2.7
Mawrth 2017 2.7
Ebrill 2017 -0.7
Mai 2017 -0.7
Mehefin 2017 -0.5
Gorffennaf 2017 2.0
Awst 2017 2.9
Medi 2017 2.8
Hydref 2017 2.4
Tachwedd 2017 3.4
Rhagfyr 2017 4.0
Ionawr 2018 3.7
Chwefror 2018 2.7
Mawrth 2018 4.5
Ebrill 2018 5.8
Mai 2018 4.7
Mehefin 2018 4.0
Gorffennaf 2018 2.6

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 -0.3
Chwefror 2017 -0.1
Mawrth 2017 -0.0
Ebrill 2017 -0.4
Mai 2017 1.0
Mehefin 2017 0.8
Gorffennaf 2017 2.1
Awst 2017 0.2
Medi 2017 0.2
Hydref 2017 -0.3
Tachwedd 2017 1.1
Rhagfyr 2017 -0.3
Ionawr 2018 -0.7
Chwefror 2018 -1.0
Mawrth 2018 1.7
Ebrill 2018 0.9
Mai 2018 -0.0
Mehefin 2018 0.1
Gorffennaf 2018 0.8

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2017 106.2
Chwefror 2017 106.2
Mawrth 2017 106.2
Ebrill 2017 105.7
Mai 2017 106.8
Mehefin 2017 107.7
Gorffennaf 2017 110.0
Awst 2017 110.1
Medi 2017 110.4
Hydref 2017 110.0
Tachwedd 2017 111.2
Rhagfyr 2017 110.9
Ionawr 2018 110.2
Chwefror 2018 109.0
Mawrth 2018 110.9
Ebrill 2018 111.9
Mai 2018 111.8
Mehefin 2018 111.9
Gorffennaf 2018 112.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Gaer A Chaer dangos